Du läser
Så många och korrekta beslut så tidigt som möjligt

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Så många och korrekta beslut så tidigt som möjligt

  • Produktion2030s utlysning Kostnadseffektiv automation resulterade i åtta nya projekt som nu drar igång arbetet. Vi har pratat med projektledarna för att få en inblick i vad projekten handlar om. Först ut är Mehdi Tarkian, projektledare för projektet e-Factory.

Hej Mehdi Tarkian, projektledare för projektet e-Factory. Kan du berätta lite kort om ert projekt?
– En vanlig syn hos företagen idag är olika digitala verktyg för olika avdelningar, där säljavdelningen har en variant, konstruktionsavdelningen en annan och produktionen en tredje. Det stora problemet är att det inte finns någon bra koppling mellan dessa och att det också krävs olika kompetens för att använda och styra dem.

Så vad kommer ni att göra?
– I projektet kommer vi att utveckla ramverket e-Factory för att integrera försäljning, produkt- och produktionsutveckling för skräddarsydda produkter. Vår hypotes är att korta ledtiderna för sådana produkter med 50 procent. Tanken är att använda teknik inom framför allt Machine Learning, en form av artificiell intelligens, för att möjliggöra bättre koppling mellan de digitala verktyg som används. Med Machine Learning skapas ett självlärande system som hela tiden blir bättre för varje gång det används. e-Factory ska rationalisera och automatisera produktprocessen och öka kostnadseffektiviteten, vilket gör det möjligt för ingenjörer och säljare att arbeta med mer avancerade och kreativa uppgifter och därigenom kunna genomföra mer komplexa uppdrag.

Vad hoppas ni uppnå?
– Målsättningen är att i slutänden förbättra konkurrenskraften för svensk industri. Medarbetarna ska kunna ta så många och korrekta beslut så tidigt som möjligt. Den person som arbetar med försäljning kan ta fram bättre och mer exakta offerter tack vare tillgång till information som tidigare bara var tillgänglig för dem inom produktion eller konstruktion. På samma sätt får konstruktörerna bättre underlag från säljavdelningen eftersom dessa har kunnat utgå från en stabilare kunskapsbas – vilket gör att de i sin tur kan vara snabbare i förberedelserna för produktion! Med effektivare system och bättre information så minskar risken för missförstånd i alla led vilket leder till både färre fel och att fel upptäcks tidigare i processen.

Vilka är med?
– Deltagande aktörer är Linköping universitet och forskningsinstitutet RISE IVF samt programvaruleverantörerna Monitor ERP System AB och XperDi AB. Deltagande företag är Weland AB, Häfla Bruk AB, Floby Durk AB, Gothia Redskap AB, Holms Industry AB och DJ Domestik AB.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.