Ta del av projektresultat: SuREBPMS

Ansvariga bakom Produktion2030-projektet SuREBPMS välkomnar till heldagskonferensen ”Hållbara och resurseffektiva nyckeltalssystem” den 24 oktober på Chalmers i Göteborg. Projektet SuREBPMS, som står för ”Sustainable Resource Efficient Business Performance Measurement Systems”, har i sitt arbete fokuserat på ökad effektivitet, mätbarhet och tydlighet i morgondagens nyckeltalssystem. Under konferensen släpps den handbok för utveckling av nyckeltalssystem som är framtagen inom ramen för forskningsprojektet och alla konferensdeltagare får varsin kopia. Deltagandet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat.

 X