Du läser
Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Regeringen satsar 30 miljoner på korta högskolekurser

Kompetensutveckling är en av industrins och de anställdas största utmaningar. Nu Satsar regeringen 30 miljoner på korta högskolekurser. Dessa medel ger möjlighet att utforma korta kurser för yrkesverksamma.

→ Läs mer om Pilotsatsningen Ingenjör 4.0

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.