Du läser
Redo att ta sig an utmaningarna – nu och i framtiden

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Redo att ta sig an utmaningarna – nu och i framtiden

  • Motala Verkstad är ett av Sveriges äldsta verkstadsföretag med 200 år på nacken. Företaget grundades för att leverera mekaniska produkter i samband med byggandet av Göta kanal. Idag tillverkar man högkvalificerade mekaniska produkter som till exempel fartygsaxlar, medicinskteknisk utrustning, öppningsbara broar och pumpar för processindustrin.

”Vi behöver utmana oss själva varje gång vi har chansen” säger Maria Bogren, VD för Motala Verkstad som fått förtroendet att göra Sveriges äldsta verkstad redo att möta framtiden.

Maria Bogren är VD och ser ljust på framtiden för Motala Verkstad. Pandemin har visat på sårbarheten med långa transporter vilket gör att geografisk närhet värderas högre. Omställningen mot förnybar energi ger en ökad marknad för Motala Verkstad som kan leverera delar till både vind-, våg- och vattenkraft.

– Här finns en stor potential för Motala Verkstad att vara en partner i Sverige och Norden, säger Maria och fortsätter:

– Vi har en stark och stabil grund att stå på i vår gedigna kompetens. Nu behöver vi anta utmaningen och våga fundera på vad den snabba teknikutvecklingen innebär och vilka krav våra kunder kommer att ställa framöver.

Dynamik och oliktänkande på agendan

När Maria tillträdde som VD för ett drygt år sedan började hon med att intervjua samtliga medarbetare. Alla var överens om att de ville att Maria skulle göra något annorlunda och att företaget måste möta framtiden på nya sätt berättar hon.

– Vi kan inte backa oss in i framtiden. Idag har vi många män i ungefär samma ålder och med liknande bakgrund. Vi behöver blanda upp med personer med andra erfarenheter, kulturer, kön osv, säger Maria.

Det betyder till exempel att man vid varje omstrukturering och nyrekrytering jobbar med att utmana och våga lyfta blicken och fundera på hur man vill att företaget ska se ut framåt.

Vi behöver utmana oss själva varje gång vi har chansen och våga ifrågasätta våra val och beslut. Sen ska vi givetvis utifrån situationen och de val vi har välja det bästa, säger Maria.

Målet är att öka spänsten och dynamiken och öppna upp för oliktänkande. Maria lyfter att hon som VD är en viktig förebild:

– Jag är tydlig och trygg i vad jag kan och i vad jag inte kan. Vi ska komplettera och utmana varandra. Min uppgift är att föregå med gott exempel så att vi kan skapa den tryggheten i organisationen.

Inom produktion finns mycket outforskad mark

Maria är maskiningenjör från Linköpings universitet. Och hon rekommenderar unga idag att välja tekniska utbildningar:

– Inom produktion finns så mycket outforskad mark. Här finns både enkla och komplexa utmaningar att ta tag i. Man lär sig otroligt mycket!

Innan Maria började på Motala Verkstad var hon produktionschef på Väderstad AB. Basen och tryggheten har hon i produktionen även om hon i ledarrollen alltid sett ledarskapet som sin huvudsakliga arbetsuppgift. VD-tjänsten på Motala Verkstad lockade med helhetsperspektivet och möjligheten att påverka och förändra produktionen och företagets utveckling.

– Det är jätteroligt att göra den här resan tillsammans med teamet. Att hitta nycklarna till kraften och energin och se att det händer saker, säger Maria och avslutar:

Att få bidra till att utveckla svensk industri är en ynnest. Det är otroligt positivt att känna att jag har haft så roliga uppdrag och samtidigt att det finns så mycket kvar att göra.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.