Styrkeområde: Resurseffektiv produktion
Styrkeområde: Flexibel produktion

VIST – Vision Inspection Swedish Testbed

 

Projektet kommer att skapa förutsättningar för industrin att utveckla kundorienterade lösningar baserade på kunskap och utrustning av senaste tekniken för interferometri på stora ytor och 3D-kartläggning, men även för ytkontroll av geometri, färg, yttopografi, ytfinish och temperatur. Genom att koppla de befintliga nätverken tillsammans med testcenter på Linköpings Universitet, Mid University och Swerea till en gemensam testbädd, kommer projektet att bidra till att nå de gemensamma målen som branschen ställer inom området digital, inline ytkarakterisering i realtid.

.

Fokus i testbädden VIST är att kombinera fördelarna inom optisk mätteknik och dataanalys för att visa hur digitalisering genom en serie av fallstudier, utvalt av de deltagande företag, kan bidra till att säkerställa kvalitetsparametrar, minska spillmaterial och den totala produktionstiden samt att få tillgång till enbart de kvalitetsparametrar som behövs och när det behövs. Arbetet i testbädden VIST utförs där kommersiella system i dagsläget når sina gränser. Dessutom kommer de deltagande företagen att få möjlighet genom testbädden VIST att skapa verktyg, utöka sitt nätverk och bygga nya färdigheter och kompetenser.

X