Styrkeområde: Resurseffektiv produktion
Styrkeområde: Flexibel produktion

VIST – Vision Inspection Swedish Testbed

Om projektet

Fokus i VIST är att kombinera fördelarna inom optisk mätteknik och dataanalys för att visa hur digitalisering genom en serie av fallstudier, utvalt av deltagande företag, kan bidra till att säkerställa kvalitetsparametrar, minska spillmaterial och den totala produktionstiden samt att få tillgång till enbart de kvalitetsparametrar som behövs och när det behövs.

.

Projektet skapar förutsättningar för industrin att utveckla kundorienterade lösningar baserade på kunskap och utrustning av senaste tekniken. Genom att koppla befintliga nätverk till testcenter på Linköpings universitet, Mittuniversitetet och RISE till en gemensam testbädd bidrar VIST till att nå de gemensamma målen som branschen ställer inom området digital, inline ytkarakterisering i realtid.

 

Arbetet i testbädden VIST utförs där kommersiella system i dagsläget når sina gränser. Dessutom kommer de deltagande företagen att få möjlighet genom testbädden VIST att skapa verktyg, utöka sitt nätverk och bygga nya färdigheter och kompetenser.