Ny matarteknologi för ökad hållbarhet vid järn- och stålgjutning 

Projektledare:

Åsa Lauenstein
RISE SWECAST AB
asa.lauenstein@ri.se
+46 (0)31-772 13 56

Förstudien syftar till att verifiera och demonstrera möjligheten till industriell implementering av en ny teknik för att radikalt förbättra tillverkningen av gjutgods i stål och segjärn, med avseende på produktions- och hållbarhetsaspekter. Tekniken utnyttjar induktionsvärmning för att styra och effektivisera matningen av smälta i gjutformen. Traditionellt är utbytet mycket lågt vid gjutning av stål eftersom matarna utgör upp till hälften av gjutvikten. Försök med bronsgjutgods indikerar att matarstorleken kan reduceras med 90% genom induktionsvärmning vilket innebär en radikal minskning av material- och energiåtgång vid smältning.

 

Tekniken är hittills oprövad för järn och stål och inte anpassad för industriellt bruk. Det finns därför en stor outforskad potential där svensk gjuteriindustri har möjlighet att bli pionjär om förstudien faller väl ut och tekniken skalas upp mot storskalig produktion. Detta kan komma att förändra etablerade sanningar kring hur stål och segjärn ska gjutas, öka svenska gjuteriers konkurrenskraft och minska branschens koldioxidutsläpp. Den långsiktiga visionen är att utveckla helt matarlös gjutning som en innovation på internationell nivå.

 

Om förstudien verifierar den förväntade effekten kommer spridning av resultaten att ske genom en uppbyggd demonstratormiljö vid RISE SWECASTs demonstrationsgjuteri samt via branschföreningen Svenska Gjuteriföreningen och tidskriften Gjuteriet. Detta är viktigt för projektets fortsättning som blir att vidareutveckla metoden till en industriellt anpassad teknik. Att konsortiet består av tongivande företag inom branschen ger goda förutsättningar för effektiv framtida implementering och spridning av den nya tekniken.