UNIFICATION – Virtual Commissioning of Vehicle Maintenance Operations

.

Projektledare:

Petter Falkman
Chalmers tekniska högskola
[email protected]

.

Information:

Svensk fordonsindustri behöver anpassa sig till förändringar i produktflora och volym likväl som ökande kundkrav, för att vara fortsatt internationellt konkurrenskraftig. Detta leder till en komplex situation vad gäller produktion och eftermarknad, där den ökande komplexiteten som variabilitet och konfigurerbarhet medför måste hanteras. Detta accentueras ytterligare vid ökad automationsgrad inom både montering och underhåll i syfte att åstadkomma mer hållbara och kostnadseffektiva produktions- och eftermarknadsprocesser. UNIFICATION syftar till att skapa en generell, hållbar och effektiv lösning för automatisering av montering och underhåll, där en marknadsintroduktion kan ske i steg utifrån resp. företags automationsgrad.

.

Lösningen bygger på kollaborativa robotar som kan arbeta tillsammans med mänskliga operatörer, och smarta verktyg som kan användas av både människa och robot. Detta scenario kräver intimt samarbete med produktdesign så att produkterna är medvetet designade för automatisk montering och underhåll. Projektet för samman industri (AB Volvo, SETEK, ARHO), akademi (Chalmers), och institut (FCC) och fysiska demonstratorer i existerande industriella anläggningar kommer att användas för att visa projektets mål, resultat och potential. Projektet kommer också att samarbeta med existerande nationella och internationella projekt, så att utrustning, virtuell beredning och drifttagning, och mjukvarulösningar för att hantera variabilitet och konfigurerbarhet UNIFIERAS.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X