Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

UNIFICATION – Virtual Commissioning of Vehicle Maintenance Operations

UNIFICATION syftar till att skapa en generell, hållbar och effektiv lösning för automatisering av montering och underhåll, där en marknadsintroduktion kan ske i steg utifrån respektive företags automationsgrad.

Svensk fordonsindustri behöver anpassa sig till förändringar i produktflora och volym likväl som ökande kundkrav för fortsatt internationell konkurrenskraft.

Lösningen bygger på kollaborativa robotar som kan arbeta tillsammans med mänskliga operatörer samt smarta verktyg som kan användas av både människa och robot. Detta scenario kräver intimt samarbete med produktdesign så att produkterna är medvetet designade för automatisk montering och underhåll. Fysiska demonstratorer i existerande industriella anläggningar kommer att användas för att visa projektets mål, resultat och potential.

Projektet kommer också att samarbeta med existerande nationella och internationella projekt så att utrustning, virtuell beredning och drifttagning liksom mjukvarulösningar för att hantera variabilitet och konfigurerbarhet unifieras.

Se 3D-modell

Projektledare
Petter Falkman
Chalmers tekniska högskola
[email protected]

Samverkande parter
→ Chalmers
→ Volvo Group
→ Fraunhofer-Chalmers Center
→ SETEK
→ ARHO.

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.