Verktygresursoptimering

 

Att skapa en algoritm för verktygsekvensoptimering i CAM-miljö baserad påverktygsutnyttjande och materialavverkningshastighet. Projektet avser att möjliggöra sekvensoptimering av bearbetningsoperationer med avseende på verktygsmaskinutnyttjande. Detta innebär att antalet verktygsväxlingar skall kunna minskas samt att varje skärverktygs skall utnyttjas maximal innan verktygsbyte sker. Detta baseras på att man kan avgöra skärverktygs kvarvarande livslängd i förhållande till hur skärdata är valda.

 

Genom att koppla skärdata och därmed materialavverkning till verktygslivslängd kan man nu skapa ”Tool resource management” för att sedan gå vidare gentemot operationssekvensoptimering. Detta sammantaget leder till ”Machining tool resource management”. Utfallet från detta kan sedan skickas till företagets Manufacturing Excecution System, MES som sedan schemalägger produktionen. Detta projekt avser att överbrygga den saknande länken från verktygsoptimering till produktionsplanering.

 

Samverkande parter:

GKN Aerospace Sweden AB

 

Projektledare:

Tomas Beno

Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap

tomas.beno@hv.se

0733-97 51 86

 

Relaterade projekt:

DigiLean – Digitaliseringskoncept för lärande och kunskapsåteranvändande

Prediktering av gnissel och gnek för robust produkt och produktion

Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling

 .
X