Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

SUMMIT – Sustainability, Smart Maintenance and Factory Design Testbed

SUMMIT bjuder in svensk industri att använda Virtual Development Laboratory (VDL) på Chalmers för att utveckla, visa och samarbeta kring digitaliseringens möjligheter.

Projektets fokus ligger på hållbarhet (användandet av verktyg för resurseffektivitet och cirkularitet), smart maintenance (användandet av maskininlärningsalgoritmer för analys av produktionsdata) och fabriksdesign (användandet av nyutvecklade verktyg för arbetsplatsdesign och layoutplanering och dess koppling till industriella dataset).

Tvärvetenskapliga team med industriexperter, datavetare och forskare med domänkunskap inom produktion samarbetar föra att utveckla och testa innovativa datadrivna beslutsstöd. Syftet och önskad effekt är att öka hållbarheten, effektiviteten och robustheten hos svenska produktionssystem genom att utnyttja den fulla potentialen med analys av produktionsdata inom design och underhåll.

→ SUMMIT film

Se 3D-modell

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.