Simon – New Application of AI for Services in Maintenance towards a Circular Economy

Projektidé och potential:

Huvudsyftet med projektet är att välja och använda bevisade och lovande AI-tekniker (artificiell intelligens) för underhållstjänster. Projektet syftar också till att utvärdera de ekonomiska och miljömässiga konsekvenserna av implementeringen av AI-tekniker. Det finns en stor innovationspotential och därmed marknadspotential för AI-tekniker när det gäller att utveckla underhållstjänster.

.

Kort bakgrund:

Svenska företag som tillhandahåller underhåll som en del av deras produkt/tjänste system (PSS) erhålla idag ofta stora mängder data. Trots bevisade AI-tekniker, är den kommersiella användningen av dessa data fortfarande i sin linda.

 

Påverkan:

Genom att sprida kunskap från projektet till svensk industri, så kommer dess kapacitet, konkurrenskraft, samt affärsprestanda och miljöprestanda (genom t.ex. förlängd livslängd tid) att stärkas.

 

Genomförande:

De stora arbetspaketen är: att inventera AI-tekniker, att tillämpa identifierade AI-tekniker på tre industri fall (som erhålls av deltagande industripartners), att mha livscykelanalys (LCA) och livscykelkostnadsanalys (LCC) utvärdera effekterna av tillämpningen av AI-teknikerna, och att sprida resultaten till näringslivet.

 

Om paketeringen:

Broschyr: Artificiell intelligens inom drift och underhåll

 

Samverkande parter:

IEI

Attentec

Saab

Toyota

 

Projektledare:

Tomohiko Sakao

Linköpings universitet

tomohiko.sakao@liu.se

.

Kontakt:

Yang Liu

073-661 77 27

yang.liu@liu.se

.