Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Resurseffektivisering med hjälp av laserultraljud (REAL)

För närvarande, men även i framtiden med elektromobilitet, härdar fordonsindustrin kritiska delar i vevaxlar genom induktionshärdning, i till exempel tunga lastbilar, dumprar, grävmaskiner etc.

Processparametrarna för induktionshärdning verifieras vanligtvis genom tidsödande destruktiv testning före och efter en produktionskampanj. I värsta fall upptäcker den destruktiva testningen efter en lång kampanj suboptimalt härddjup vilket kan kräva att hela partiet måste skrotas.

I ett tidigare projekt (OFP4p) laser-ultraljud (LUS), som är en icke-destruktiv testmetod, spelade en relativt liten roll men visade ändå stor potential att mäta härddjup.

Den största fördelen med LUS, jämfört med andra NDT-metoder, är att det är en kontaktfri metod och därför är mer lämplig för inbyggd automatisering och implementering i komplexa industriella processer. FFI REAL-projektmålet är att möjliggöra verklig in-line icke-destruktiv verifiering av hårdhet / härdningsdjup med hjälp av laser-ultraljud och därmed öka resurseffektiviteten genom att minimera skrotning och i vissa fall ta bort väntetiden i samband med den gammaldags destruktiva testningen.

Projektledare
Mikael Malmström, Swerim AB
mikael.malmstrom@swerim.se
+46 702263888

Vi som samverkar
→ Swerim AB
→ Luleå tekniska universitet
→ Volvo Group Trucks Operations
→ Scania CV AB
→ Bodycote Värmebehandling AB
→ Sandvik Mining and Construction Tools AB
→ Volvo Construction Equipment

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.