Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Resilient manufacturing of composites (RECO)

composite product material background

Projektet syftar till att utveckla kunskap och metoder som stöttar en resilient tillverknings- och monteringsprocess för kompositmaterial. Fokus ligger på geometrisk kvalitet och hur man säkerställer denna i de olika utvecklings- och produktionsfaserna.

Simuleringsmetoder för att prediktera såväl geometriavvikelser som spänningsförhållanden i kompositer kommer att utvecklas och förfinas. Montering av kompositer kan vara krävande, eftersom det anisotropa materialet beter sig olika i olika riktningar och är mycket känsligt för böjning, vilket kan skada materialet. Sådan böjning när två komponenter ska monteras samman är ofta orsakat av toleransutbredning, som leder till manuella justeringar och kvalitetsproblem och gör användningen av kompositmaterial dyr och begränsad.

För att förbättra användningen av kompositer fokuserar detta projekt på att stödja och förbättra geometrisäkringsprocessen för kompositmaterial. En digital tvilling för en sammansättning kommer att utvecklas och användas för att förfina och optimera sammansättningsprocessen för varje batch av tillverkade detaljer.

Detta minskar leverantörsberoendet och gör produktionsprocessen mindre beroende av leverantörsval och bidrar på så vis till ökad resiliens mot störningar i tillverkningsprocesserna samt i leverantörsnätverket.

Sökande parter är Wingquist Laboratory vid Chalmers och Fraunhofer Chalmers Center (FCC) tillsammans med GKN Aerospace, Volvo Cars och SMF:erna Composite Services, RD&T Technology och RoPhi.

Projektledare
Kristina Wärmefjord, Chalmers Tekniska Högskola
kristina.warmefjord@chalmers.se
+46 766108312

Vi som samverkar
→ Chalmers Tekniska Högskola
→ Fraunhofer Chalmers Centre
→ GKN Aerospace
→ Volvo Cars
→ Composite Service Europe AB
→ RD&T Technology
→ RoPhi

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.