Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

PMBM – Prediktivt underhåll för tjänstebaserade & hållbara affärsmodeller i svensk industri

PMBM-projektet, fokuserar på industriell ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom ramen för produktionen som en tjänst i cirkulär ekonomi och till stöd för FN: s globala mål, utförs av Örebrouniversitetet (ORU) i nära samarbete med Atlas Copco AB (ATCO), LKAB, Alkit Communications AB (Alkit) och Mobilaris AB (MAAB).

Projektet syftar för det första till att undersöka förutsättningarna för modellering av tillgänglighet i produktionssystem i kontexten ”produktionskapacitet som tjänst” som i framtiden kan tillämpas i reella affärssituationer, i synnerhet affärer mellan ATCO och LKAB. För det andra, för att väsentligt minska affärsrisken för leverantören, kommer tjänstebaserade affärsmodeller att stödjas av ett underhållssystem som bygger på prediktivt underhåll, tillgänglighetsmodellering samt monitorering. Ett viktigt forskningsproblem är att tillgängliga prediktiva underhållsteknologier fokuserar på tillståndsövervakning och optimering av underhållsplaner för enskilda tillgångar i isolering.

Därför ger befintliga system inte beslutsfattare med produktionskritisk information (tex driftstopp) som behövs för att optimalt schemalägga underhåll för att möta affärskritisk kriterier, särskilt inte i samband med servicebaserade affärsmodeller. Att skapa relevanta prediktiva datormodeller om tillgänglighet, effektivitet och kostnad för produktionsprocessens drift, stött av övervakning av maskiner i produktionsprocessen, är en förutsättning för industriell tillämpning av tjänstebaserade erbjudanden inom industrin. Projektet kommer därför att utvärdera kraven för utveckling av befintliga modeller för att stödja servicebaserade affärsmodeller inom verkstadsindustrin, som stöder gruvindustrin.

Projektledare
Magnus Löfstrand
Örebro Universitet
[email protected]

Samverkande parters
Örebro Uninversity
LKAB
MSc Mobilaris
Alkit
MSc Atlas Copco

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.