Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Optimering och nano-impregnering av miljömässigt hållbara processer för anodisering av aluminium

Målet med projektet är att studera och optimera en miljömässigt hållbar metod för anodisering av aluminium.

Optimeringen följs av en impregnering av skikten med hjälp av skräddarsydda nanomaterial för att ytterligare förbättra korrosionsegenskaperna samt introducera nya egenskaper hos skiktet och därmed skapa multifunktionella skikt. Särskilt fokus ligger på erhållande av låg isvidhäftning, en egenskap av stor vikt inom civil luftfart samt inom en rad övriga industrier för att möjliggöra mer hållbara system.

Anodisering utförs på aluminium för att förbättra korrosionsegenskaperna och har tidigare gjorts med hjälp av kromsyraanodisering. För att förbättra korrosionsskyddet ytterligare kan en eftertätning av skikten med hjälp av natriumdikromat göras. Dessa processer innehåller ämnet Cr (VI), ett ämne som är skadligt för såväl människa som miljö och användandet är därför reglerat inom EU varför det är av stor vikt att hitta, undersöka och optimera mer miljövänliga processer vilket också är fokus i det föreslagna projektet.

Optimering av anodiseringsskikten sker med avseende på oxidskiktets porositet och mikrostruktur, vilket har en avgörande påverkan på materialets hydrofoba egenskaper och därmed isvidhäftning. Efterföljande impregnering med nanomaterial introducerar nya fysikaliska egenskaper samt nanostruktur på ytan med potential att minska isvidhäftningen ytterligare samtidigt som korrosionsskyddet förbättras. Effektivitet, hållbarhet och låg kostnad är huvudfokus vid valet av nanomaterial inom ramen för projektet.

Projektledare
Kajsa Uvdal
Linköpings universitet
kajsa@ifm.liu.se
+46 (0)31-772 13 56

Vi som samverkar
Linköpings universitet
Saab
RISE

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2022 Produktion2030. All Rights Reserved.