Styrkeområde: Flexibel produktion

IMSIM– In-line Measurement and Simulation Integration in Manufacturing

 

Syftet med detta projekt är att genomföra en första undersökning om möjligheten att utvärdera in-line mätningar med tidsupplöst digital holografi med hjälp av avancerade processimuleringar och därigenom få en direkt återkoppling av momentana processtillstånd. Den process vi har valt som testprocess är laserbaserad additiv tillverkning med tråd varför mätningarna kompletteras med samtida mätning med värmekamera. Holografiska mätningar genererar information om lokal form och deformation med sub-mikrometerprecision vilket gör dem unika inom verkstadsteknisk mätteknik. Mätningarna är icke-berörande och baseras på teknik som utvecklas explosionsartat i och med den snabba utvecklingen av mobilkameror.

.

Denna teknikutveckling gör det möjligt att bygga små kompakta holografiska system med potential att integreras i befintliga processer. Det finns en stor potential i möjligheten att få en direkt länk mellan processimuleringar och tillverkning vilka slår igenom i flera av de styrkeområden som prioriteras inom Produktion2030. Vi har valt att definiera detta projekt som att i huvudsak möjliggöra en mer flexibel produktion. Vi ser att tekniken har potential att förändra hur processimuleringar används för att förbereda och planera tillverkning av nya produkter, vid reparation av produkter och hur produkter måttsätts och toleranssätts. Tekniken ger också ökade möjligheter för preventivt underhåll och ger som resultat en unik digital modell för varje tillverkad komponent.

.

.

Samverkande partners:

LTU

GKN

.

Projektledare:

Mikael Sjödahl
LTU
[email protected]
.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X