Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Flexibla modeller för smart underhåll

Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Vanligtvis kräver detta digitala modeller av fysiska komponenter och maskiner, så kallade digitala tvillingar.

För nyinvesteringar kan dessa modeller finnas tillgängliga, men för befintliga anläggningar krävs metoder för att erhålla dessa. Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Nyligen har Smart Underhåll blivit ett koncept som styrs av hållbarhetstänkande. Användningen av modern digital teknik kommer att förändra industri och infrastruktur i grunden. Sensorer, big data, femte generationens trådlösa kommunikation (5G), beslutsstödssystem och visualiseringsteknologi är några av de teknikområden som smart underhåll bygger på. Inom detta projekt kommer olika typer av digitala tvillingar att utformas och utvärderas. Specifikt kommer några nya prediktiva modelltyper att testas i två olika industriella fallstudier. Dessutom kommer dessa modeller att jämföras med andra etablerade identifierings- och mönsterigenkännings- och klassificeringstekniker. Målsättningen är att hitta generella metoder och möjliggöra smart underhåll för industrianläggningar. Metoderna kommer att utvärderas både avseende användbarhet i specifika tillämpningar, och för hur väl de generaliseras för olika typer av industriella anläggningar.

Projektledare
Niclas Björsell
HiG
[email protected]

Vi som samverkar
HiG
SSAB
Svenska Fönster AB

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.