Flexibla modeller för smart underhåll

Vi som samverkar:

HiG

SSAB

Svenska Fönster AB

Projektledare:

Niclas Björsell
HiG
niclas.bjorsell@hig.se

Användningen av digitala verktyg för simulering och beslutsstöd är aktiviteter som bidrar till en miljömässigt och ekonomiskt hållbar produktion. Vanligtvis kräver detta digitala modeller av fysiska komponenter och maskiner, så kallade digitala tvillingar. För nyinvesteringar kan dessa modeller finnas tillgängliga, men för befintliga anläggningar krävs metoder för att erhålla dessa. Underhåll i befintliga anläggningar blir allt viktigare, där prediktivt underhåll har blivit en framväxande teknik. Nyligen har Smart Underhåll blivit ett koncept som styrs av hållbarhetstänkande. Användningen av modern digital teknik kommer att förändra industri och infrastruktur i grunden. Sensorer, big data, femte generationens trådlösa kommunikation (5G), beslutsstödssystem och visualiseringsteknologi är några av de teknikområden som smart underhåll bygger på. Inom detta projekt kommer olika typer av digitala tvillingar att utformas och utvärderas. Specifikt kommer några nya prediktiva modelltyper att testas i två olika industriella fallstudier. Dessutom kommer dessa modeller att jämföras med andra etablerade identifierings- och mönsterigenkännings- och klassificeringstekniker. Målsättningen är att hitta generella metoder och möjliggöra smart underhåll för industrianläggningar. Metoderna kommer att utvärderas både avseende användbarhet i specifika tillämpningar, och för hur väl de generaliseras för olika typer av industriella anläggningar.