Scor – En säkerhetsmodell för samverkande robotar

 

Ett mindre antal samverkande robotar har installerats kommersiellt de senaste åren. Men kommersiella installationer av samverkande robotar som är tillräckligt stora för att lyfta och hålla komponenter som annars skulle kräva lyftverktyg av operatörerna är sällsynta. Dvs, där människor och robotar faktiskt håller komponenterna tillsammans. Idag finns det ingen komplett arbetsmodell för att identifiera och hantera alla säkerhets och ergonomifrågor som uppstår när samverkande robotar skall installeras. Vår idé är att utveckla en generisk modell för samarbete, säkerhetsanalys och utnyttjande av säkerhetstekniker baserat på ISO / TS 15066 normer för industrianvändning. En sådan modell skulle kunna öka robotinstallationstakten och utnyttja hela produktionspotentialen för samverkande robotinstallationer i svenskt näringsliv.

 

Vår strategi är att identifiera de begränsningar som finns för bedömning av nuvarande säkerhet inom industrin när man analyserar potentiella samarbetsrobotapplikationer, utnyttja state-of-the-art säkerhetstekniker för samarbete robotik, särskilt kollisionsundvikande strategier, och komplettera nuvarande metoder för säkerhetsbedömning då samverkande robotar ska installeras. De uppdaterade metoderna kommer att underlätta högre MRL för installationer av samverkande robotar, och baseras på resultat från pågående FFI-projekt Team för Människa och Maskin (ToMM) där en effektiv ledning av säkerhetsfrågor har identifierats som avgörande för framgång för samverkande robotar.

 

Samverkande parter:

Coordinator RISE IVF AB

 

Projektledare:

Sten Grahn

RISE IVF AB