Styrkeområde: Resurseffektiv produktion

ETAP – Effektiv tillverkning av prepreg

Vi som samverkar:

RISE SICOMP

Saab AB

Projektledare:

Kenneth Strand
RISE
kenneth.strand@ri.se

Om projektet

Projektet som söks av RISE SICOMP AB och Saab AB kommer att bidra till utlysningens styrkeområde ”Resurseffektiv produktion” genom att undersöka möjligheterna för en ny tillverkningsmetod för högpresterande kompositer. I dagsläget används energi- och tidskrävande autoklavprocesser för tillverkning av kompositer med höga kvalitetskrav till t.ex. flygindustrin.

.

Projektets idé har potential att effektivisera denna process genom att byta ut delar autoklavprocessen till en mer resurseffektiv pressprocess. Inom ramen för projektet kommer tillverkningsförsök både med den föreslagna metoden samt med konventionell tillverkningsteknik att utföras och de slutliga komponenterna kommer att analyseras främst avseende porositet och geometri. Materialvalen kommer att anpassas för flygbranschen genom att använda flygcertifierade material för slutkomponenten. I metoden ingår även sekundära material och dessa kommer att väljas med fokus på miljöpåverkan och möjlighet till återanvändning. Projektet förväntas ge svar på om den föreslagna metoden har potential att användas inom flygbranschen och kommer i så fall att vidareutvecklas i ett fortsättningsprojekt.