Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

DiSAM – Digitalization of Supply Chain in Swedish Additive Manufacturing

Med DiSAM förenas digitala och fysiska värdekedjor för industriell framtagning av additivt tillverkade komponenter.

Syftet är ökad konkurrenskraft hos svensk tillverkningsindustri, genom möjligheterna med additiv tillverkning (AM). Målet är en unik test- och demo-plattform (AM hub) i Sverige för AM av metaller och polymerer, för ny produktionsflexibilitet och radikalt kortare ledtider i hela leverantörskedjor. Hela värdekedjor studeras i digitala plattformar, för hög produktkvalitet, spårbarhet och visualiserbarhet. I DiSAM finns stora resurser för AM i lab och i företag.

Digitaliseringen har fokus på innovation och administration. ”Innovation” nyttiggör potentialen med AM genom kunskap om konstruktion, optimering, tillverkning och efterbearbetning. ”Administration” hanterar information och dokumentation, inklusive kvalitetssäkring av material och information.

→ Se film om DISAM

Se 3D-modell

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.