DigIN – Digital infrastructure for smart manufacturing

Projektledare:

Gunilla Sivard
Kungliga Tekniska högskolan
gunilla@kth.se

Information:

DigIN kommer att utveckla och demonstrera en digital infrastruktur för smart tillverkning som integrerar utvecklings- och produktionsinformation till en digital tvilling av produktionssystemet. Denna dubbla modell speglar både planerat och verkligt produktionssystem och stödjer beslut för monteringsplanering, baserat på de senaste produktkonfigurationerna samt på korrekta uppgifter om produktionskapaciteten. Utmaningen är att kommunicera data mellan IT-system som används för att utveckla produktionssystemet och IT-system för tillverkning och uppföljning. Scanias befintliga trampbilsfabrik kommer att digitaliseras för att visa infrastrukturen med en implementering baserad på Scanias befintliga portfölj av IT-system för design, beredning och produktion. Projektet förväntas leda till ökad insikt avseende potentialen i smart tillverkning och digitalisering via en integrerad informationsinfrastruktur.

.

Samverkande parter:

PMH

Scania

Solme

RISE IVF

Eurostep