Styrkeområde: Flexibel produktion

AMtoFlexs – Additivt tillverkade verktygsdelar för flexibel produktion och optimerade produktegenskaper

 

AMtoFlexs projektmål är att stärka konkurrenskraften för den svenska tillverkande industrin genom ökad produktionsflexibilitet inom den svenska verktygsindustrin. Detta kommer att genomföras medelst innovativ verktygsdesign, tillverknings- och monteringsstrategi genom att tillämpa nydanande teknologier så som Additiv Tillverkning (AT).

 

Verktygsindustrins största utmatning är långa ledtider som bidrar negativt till konkurrenskraften och omställningsförmågan hos den svenska tillverkande industrin. I snitt, är ledtiden för verktyg ca 11 veckor, och för mer komplexa verktyg kan ledtiden vara så lång som 1 år (fordonsindustrin).

 

AT är en möjliggörare för tillverkning av så kallad ́near-net-shape ́ inkluderat interna kylkanaler som bidrar till att efterföljande och tidkrävande bearbetningsoperationer minskar avsevärt eller elimineras helt.

 

Genom att utnyttja de digitala fördelarna med AT kan förutsättningar för en flexibel leverantörskedja skapas.

AMtoFlex tillverkningsstrategi har även en positiv inverkan på verktygens prestanda genom minskade cykeltider och genom bättre egenskaper på tillverkade komponenter.

 

Dessutom, bidrar AMtoFlex till en hållbar produktion genom kraftigt reducerat materialspill, högre utnyttjandegrad av ingångsmaterialet i AMtoFlex, som i sin tur bidrar till cirkulär ekonomi.

.

När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X