Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

A cyber-physical framework to support ultra-flexible production (ULTRA)

cyber-physical systems

För att tillverkande företag ska förbli konkurrenskraftiga, motståndskraftiga och hållbara i en ständigt föränderlig värld krävs extrem flexibilitet i produktionsprocesserna. Detta projekt syftar till att utveckla ett nytt cyberfysiskt ramverk för att realisera extremt flexibel produktion, som här definieras som ett i hög grad modulärt och sammankopplat cyberfysiskt system, byggt på ett system-av-system-koncept. Ett sådant system kan snabbt modifieras, och faktum är att konstant förändring ses som en del av den normala driften av ett ultraflexibelt system.

Detta resulterar i möjligheten att flytta runt utrustning för att stödja nya eller alternativa produktionsprocesser, omkonfigurera utrustning i realtid till som en reaktion på produktionsstörningar. Samtidigt tillses att förändringar resulterar i en system-cyberfysisk konfiguration som är optimal ur ett hållbarhetsperspektiv.

Kärnan i ramverket bygger på det populära konceptet digitala tvillingar, vilket är virtuella dynamiska representationer av fysiska produktionsresurser och delsystem. Med de digitala tvillingarna kan produktionssystemets flexibilitet maximeras effektivt både i konceptuella skeden och i drift.

Ur ett tekniskt perspektiv är syftet med ramverket att möjliggöra sömlös integration mellan, och implementering av, digitala tvillingar i produktionen – ett koncept som vi kallar det cyberfysiska kontinuumet.

Genom att förverkliga ett cyberfysiskt kontinuum kommer projektet att spela en betydande roll i den cyberfysiska omvandlingen av den svenska tillverkningsindustrin och möjliggöra extremt flexibel produktion som förbättrar konkurrenskraft, motståndskraft och hållbarhet.

Projektledare
Anna Syberfeldt, Högskolan i Skövde
anna.syberfeldt@his.se
+46 733177108

Vi som samverkar
→ Högskolan i Skövde
→ Linköping universitet
→ RISE
→ Scania
→ Seco Tools
→ OpiFlex
→ FM Mattsson
→ Norrebo Träindustrier

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2023 Produktion2030. All Rights Reserved.