Projekt: Virtuella demonstratorer för parallell produkt- och produktionssystemutveckling

Målet med projektet är att ta fram en IT-plattform som effektivt stödjer parallell och integrerad produkt- och produktionsutveckling.

Tiden för produktutveckling förkortas samtidigt som tillverkningsbarheten säkras. Projektet syftar till att utveckla och implementera en virtuell demonstrator för konstruktion och analys av systemplattformar. I projektet behandlas identifiering, omfattningsdefinition och modellering av integrerade systemplattformar med möjlighet till samkonfigurering av produkt- och produktionssystemvarianter, geometrisäkrings- och toleransanalyser samt robotbanplanering. Demonstratorn skall stödja utvecklingssamarbete i leverantörskedjan.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X