Projekt: Verktygresursoptimering

Det här projektet avser att möjliggöra sekvensoptimering av bearbetningsoperationer med avseende på verktygsmaskinutnyttjande.

Detta innebär att antalet verktygsväxlingar skall kunna minskas samt att varje skärverktygs skall utnyttjas maximal innan verktygsbyte sker. Detta baseras på att man kan avgöra skärverktygs kvarvarande livslängd i förhållande till hur skärdata är valda.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X