Projekt: Variation förutsägelse och källidentifiering för noll fel bearbetninglining

Projektets idé är att utveckla modeller för analys och prediktering av variationer genom flerstegs maskinbearbetning.

Dessa modeller bygger på kartläggning av de komplexa relationerna som finns mellan variationer och dess uppkomst vid flerstegs maskinbearbetning. Modellerna ska användas som stöd i den integrerade produktframtagningsprocessen och som ett hjälpmedel för att effektivisera produktionssystem.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar:


X