Projekt: VarGa – Adaptive control of varying joint gap in LBW

Projektet syftar till att öka flexibiliteten för små serier, förenkla införande av nya produkter eller nya material vid robotiserad lasersvetsning såväl som att säkerställa en hög och jämn kvalitet.

Att hitta och kunna följa en stumfog med nollspalt eller med varierande spalt kräver omfattande tester före produktionssvetsning. Risk att svetskvalitet påverkats av fogen kräver komplicerad inspektion/kontroll för att hitta t ex smala bindfel.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: