Projekt: VALID LIFE – Företagen har stora mängder data men saknar insikt i hur de kan utnyttja AI


Projektet Value creation by applying AI techniques in production and maintenance through lifecycle engineering (VALID LIFE) är ett av 12 projekt som beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning.

VALID LIFE samlar expertis från AI och livscykelteknik för att vis tillverkande industri relevant teknik. Berättar projektledare Tomohiko Sakao, Linköpings universitet. Företagen har stora mängder data men saknar insikt i hur de kan utnyttja AI.

Trots beprövade AI-tekniker (artificiell intelligens), digital teknik och livscykelanalys-metoder (LCE) är det svårt att tillämpa dessa i kombination på industriella case med ett helhetsperspektiv. Projekt samlar expertis från AI och LCE till produkt- och servicesystem i en tvärvetenskaplig forskningsinsats för att kunna använda de senaste teknikerna effektivt i svensk produktionsindustri.

Målsättningen är ett projekt där OEM-tillverkare och små IT-företag utvecklar innovativa och miljömedvetna produkter/tjänster. Adresserade FN-mål finns inom industri, innovation och infrastruktur samt ansvarsfull produktion och konsumtion, säger Tomohiko.

Projektledare:

Tomohiko Sakao
tomohiko.sakao@liu.se
+46 (0) 13-28 10 00

 

12 projekt har beviljats finansiering efter Produktion2030s tolfte utlysning. Produktion2030 finansierar dessa förprojekt som utvecklar en idé och en aktörskonstellation. Projekten ska bidra till att stärka konkurrenskraften hos tillverkningsindustrin i Sverige genom att effektivisera industrins värdekedjor. Framförallt genom att använda digital teknik.

Taggar: