Projekt: UNIFICATION – Virtual Commissioning of Vehicle Maintenance Operations

Se 3D-modellering på helskärm

Svensk fordonsindustri behöver anpassa sig till förändringar i produktflora och volym likväl som ökande kundkrav, för att vara fortsatt internationellt konkurrenskraftig.

Testbäddsprojektet UNIFICATION syftar till att skapa en generell, hållbar och effektiv lösning för automatisering av montering och underhåll, där en marknadsintroduktion kan ske i steg utifrån respektive företags automationsgrad.

Lösningen bygger på kollaborativa robotar som kan arbeta tillsammans med mänskliga operatörer, och smarta verktyg som kan användas av både människa och robot.

Projektet för samman industri, akademi, och institut och fysiska demonstratorer i existerande industriella anläggningar kommer att användas för att visa projektets mål, resultat och potential. Projektet kommer också att samarbeta med existerande nationella och internationella projekt, så att utrustning, virtuell beredning och drifttagning, och mjukvarulösningar för att hantera variabilitet och konfigurerbarhet UNIFIERAS.

Projektledare:

Petter Falkman
Chalmers tekniska högskola
petter.falkman@chalmers.se

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: