Projekt: Time Data Management for Smart Factories

Målet med projektet är att utveckla ett digitaliseringskoncept som innefattar en komplett prototyp och beslutsmodell för Time Data Management som ger förutsättningar för smarta fabriker.

Två av de viktigaste förutsättningarna för lyckade digitaliseringskoncept för smarta fabriker berör säkerställandet av korrekt indata samt en fungerande och robust integration av de IT-system som hanterar och är beroende av denna indata.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: