Projekt: TechMo – Teknologimodellering av hållbara tillverkningsmetoder i elektronikindustrin

Projektet syftar till att demonstrera ett nya metoder för att välja vilka tillverkningstekniker som ska utvecklas.

Detta är i grunden ett komplext beslut och innefattar bland annat, klassificering och modellering av konkurrerande tekniker, koppling till produkt- och produktionskoncept, marknads- och affärsmöjligheter samt inte minst den tekniska risken som teknologin medför. På grund av denna komplexitet görs dessa bedömningar ofta på en generell nivå som inte bidrar positivt till ingenjörernas dagliga arbete, eftersom modellerna saknar tillräckliga detaljer och inte är korrekt kopplade till befintliga planer för teknik-, produkt- och produktionsutveckling.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: