Projekt: Storskalig produktion av produkter av mixade material

Målet med det här projektet är att det ska gå att förutsäga hur produktionssystemet bör förändras i förhållande till produkternas förändring.

I den digitala fabriken kan olika produkter provas i en virtuell värld och alternativa utformningar kan ställas mot varandra. Baserat på detta kan rätt beslut fattas så att förändringarna görs på ett strukturerat sätt och rätt ordning. Resultaten kommer att bli generiska och alltså inte enbart vara tillämpliga på de produkter som är föremål för fallstudierna.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: