Projekt: SMASh – Smart Maintenance Assessment

Idén med projektet SMASh är att utveckla ett verktyg för Smart Maintenance Assessment (SMA), vilket möjliggör benchmarking av underhållsverksamheter inom och mellan företag.

Verktyget kommer stödja och inspirera till implementeringen av Smart Maintenance genom utökat samarbete inom underhållsbranschen. Det finns liknande verktyg inom andra områden (t.ex. kvalitetsutveckling) men de få tillgängliga verktygen inom underhållsbranschen har begränsningar, t.ex. att de saknar ett fokus på digitalisering.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: