Projekt: SMART PM – Sustainable Manufacturing by Automated Real-Time Performance management

SMART PM-projektet strävar efter att öka resurseffektiviteten för både maskiner och människor genom ökad automation och digitalisering i företagets KPI-system.

Målet är att öka kostnaderna och resurseffektiviteten i produktionen genom ett smartare utnyttjande av befintliga resurser och för användningen av mätsystem genom automatisering av delar av systemen.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: