Projekt: Skräddarsydda verktygsytor för robust och hållbar presshärdning

Projektet fokuserar på att skapa termiskt sprutade beläggningar av dyrare och mer avancerade stål på billigare verktygsstål.

Dessa beläggningar kommer att skapa en funktionell yta som förbättrar nötningsmotståndet och ger en mer robust friktion. Betydande fördelar i produktionsekonomi och miljövinster kan uppnås genom att förbättra verktygens prestanda i varma formningsoperationer av fordonstillämpningar, som till exempel minimerad materialanvändning genom att skapa slutgiltig form utan trimning, minskat slitage på verktyg, enklare möjlighet att reparera beläggningar, billigare bulkmaterial för formverktyg samt minskade driftstopp. Målet är att förbättra presshärdningsprocessen och därmed skapa bättre konkurrenskraft för svensk industri inom områden som varmformningsteknik och verktygsteknik.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: