Projekt: Servicearkitektur för produkt- och produktionstillgänglighet

Syftet med projektet är att utveckla, testa och demonstrera en innovativ molnbaserad tjänstearkitektur för förebyggande underhåll av produkt- och produktionssystem, med fokus på industriella tillämpningar.

Målet är ökad kundnytta för produkt- och produktionsbaserade tjänster via fokus på hållbarhet, samt ökning av tillgängligheten i produktionssystem via integrerade underhållstjänster. Ett prototypsystem kommer att utvecklas för en tillgänglighetskritisk pilotapplikation, bestående av ett processindustriellt produktionssystem som drivs av hydraulmotorer. Den data som kontinuerligt samlas in via telematiktjänster från produkter i drift skapar en värdefull tillgång som stöder kunskapsdriven produktutveckling, där nästa generations tjänsteintegrerade produkter förbättras och utvecklingstiden för nya produkter minskar.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: