Projekt: Scor – En säkerhetsmodell för samverkande robotar

Idag finns det ingen komplett arbetsmodell för att identifiera och hantera alla säkerhets och ergonomifrågor som uppstår när samverkande robotar skall installeras.

Projektets idé är att utveckla en generisk modell för samarbete, säkerhetsanalys och utnyttjande av säkerhetstekniker baserat på ISO / TS 15066 normer för industrianvändning. En sådan modell skulle kunna öka robotinstallationstakten och utnyttja hela produktionspotentialen för samverkande robotinstallationer i svenskt näringsliv.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: