Du läser
Projekt: Scor – En säkerhetsmodell för samverkande robotar

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: Scor – En säkerhetsmodell för samverkande robotar

  • Idag finns det ingen komplett arbetsmodell för att identifiera och hantera alla säkerhets och ergonomifrågor som uppstår när samverkande robotar skall installeras.

Projektets idé är att utveckla en generisk modell för samarbete, säkerhetsanalys och utnyttjande av säkerhetstekniker baserat på ISO / TS 15066 normer för industrianvändning. En sådan modell skulle kunna öka robotinstallationstakten och utnyttja hela produktionspotentialen för samverkande robotinstallationer i svenskt näringsliv.

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.