Projekt: Prediktering av gnissel och gnek för robust produkt och produktion

Syftet med det här projektet är att utveckla metoder och verktyg för att förutse oönskade missljud under utvecklingsfaserna i bilindustrin.

Detta projekt syftar till att utveckla simuleringsmetoder med så hög säkerhet att fysisk verifiering kan ersättas av virtuell verifiering. Förväntad industriell effekt är att via virtuell verifiering kunna säkerställa rätt kvalitet med avseende på gnissel och gnek och därmed radikalt minska antalet oväntade problem i första fabriksserie.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: