Projekt: PADME – Process Automation for Discrete Manufacturing Excellence

Projektet ska undersöka hur de beprövade, digitaliserade systemen och tekniken för processindustri kan användas inom tillverkande industri.

Mer kundanpassad Låg Volym Hög Mix tillverkning kräver ökad flexibilitet. En tillverkningsprocess flexibilitet och prestation påverkas negativt av felaktig, sen, motsägelsefull och/eller bristande information, samt operatörer eller maskiner som inte har möjlighet att dra nytta av tillgänglig information. Problemhantering inom tillverkande industri är idag vanligtvis reaktiv och baserad på händelser som har inträffat med produktionsstopp och lägre produktivitet som resultat.

Processindustrin har däremot, framgångsrikt och under lång tid använt digitala system, ex vis Collaborative Process Automation Systems (CPAS), för att kontinuerligt styra och övervaka processer.

Den grundläggande idén med testbäddsprojektet är att undersöka och visa hur de beprövade, digitaliserade systemen och tekniken för processindustri, dvs CPAS, kan användas inom tillverkande industri för att ge förbättringar inom säkerhet, kvalitet, ledtid och kostnad/produktivitet. Något som i sin tur ökar industrins konkurrenskraft.

Projektledare:

Katarina Myrehed
ABB Industrial Automation, Energy Industries
katarina.myrehed@abb.com 

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: