Projekt: Optimering och nano-impregnering av miljömässigt hållbara processer för anodisering av aluminium

Målet med projektet är att studera och optimera en miljömässigt hållbar metod för anodisering av aluminium.

Optimeringen följs av en impregnering av skikten med hjälp av skräddarsydda nanomaterial för att ytterligare förbättra korrosionsegenskaperna samt introducera nya egenskaper hos skiktet och därmed skapa multifunktionella skikt. Särskilt fokus ligger på erhållande av låg isvidhäftning, en egenskap av stor vikt inom civil luftfart samt inom en rad övriga industrier för att möjliggöra mer hållbara system.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: