Projekt: Optimerad produktionsprocess för additiv tillverkning

Det här projektet syftar till att möta utmaningarna kring industrialiseringen av additiv tillverkning av metallkomponenter inom svensk tillverkningsindustri.

Förväntade resultat och effekter av projektet är en ökad användning av produkter tillverkade genom additiv tillverkning inom svensk produktion. Produktion kan tas tillbaka från utlandet med fler jobbtillfällen, kortare transport- och ledtider samt kortare innovationscykler som resultat. Minskat materialspill ger sänkta kostnader och miljöpåverkan och strukturoptimering ger reducerad vikt och stora besparingar för transportområdet.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: