Projekt: Ny flexibel metod för att sammanfoga värmeväxlare

Ohmisk värmning direkt i värmeväxlarpaketet ger industrin många fördelar.

Traditionell lödning av värmeväxlarplattor utförs genom att stapla plattorna i en fixtur och låta ett antal fixturer och värmeväxlarplattor sakta värmas upp i en ugn med vacuum- eller skyddsgasatmosfär. Total ugnstid är 5-15 timmar. Industrin eftersträvar produktionsflöde där varje produkt behandlas separat i olika stationer, s.k. enstycksproduktion. Vidare är korta cykeltider, låg energiförbrukning, enkel omställning samt hög, mätbar kvalitet eftersträvansvärt. Genom att använda med ohmisk värmning (strömvärmning) direkt i värmeväxlarpaketet i stället för ugnsbatchvärmning så uppnås alla ovan nämnda fördelar.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: