Du läser
Projekt: MOTION – Mobil och digital Automation

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: MOTION – Mobil och digital Automation

  • Målet med projektet är att få en flexibel och effektiv produktion genom ökad digitalisering och integrering av informationssystem.

MOTION vill visa att systemintegration och digitalisering är möjlig mellan olika systemleverantörer och automationsgrader. Arbetsinstruktioner, maskininstruktioner samt kommunikationen mellan maskiner och informationssystem ska automatiseras och digitaliseras för att öka resursflexibiliteten och ruttflexibiliteten hos industrin.

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.