Projekt MEET möttes i Göteborg

Projekt MEET inom Produktion2030 hade kick-off för samtliga aktörer i början av april. Mötet genomfördes i workshop-form där alla deltog och hade möjlighet att utbyta erfarenheter.

MEET, som står för Meeting the Future leds av Åsa Fast Berglund på Chalmers. Hon och hennes kolleger i projektet ska utveckla och visa innovativa produktionssystem bland annat baserat på nya sätt att arbeta i organisationen, kompetensutveckling och smarta informations- och kommunikationsstrategier. Det handlar både om sättet hur människor möts överför kunskap mellan varandra samt effekten av införandet av olika IT-system. I projektet ingår två större företag; Volvo Personbilar och Volvo Penta, samt två mindre ytbehandlingsföretag (SME); Skelack och LaRay.

– Volvo Personbilar har behov av att utveckla lösningar för global kommunikation mellan experter och helt novisa medarbetare. I Volvo Pentas fall handlar det om att utveckla en bättre mötesstruktur och visualisering av information, främst inom förebyggande underhåll, berättar Åsa Fast Berglund.

För Skelack och LaRay kommer projektet att innebära att hitta nya arbetssätt för ständiga förbättringar respektive hur de använder sig av information som de får via avvikelserapportering. Under workshopen framkom bland annat att det handlar inte bara om att de stora företagen kan förmedla kunskaper och tekniker till det små. De mindre har en del att lära de större utifrån sina platta organisationer, ofta med snabba beslutsvägar som resultat.

– Bland företagen kan man se förbättringspotential kring mötesstruktur, ny teknik och informationshantering, säger Åsa Fast Berglund, och fortsätter:

– De lösningar som vi ser framför oss är nya sätt att arbeta i organisationen, kompetensutveckling och smartare informations- och kommunikationsstrategier.

På lång sikt tror Åsa Fast Berglund att effekterna från projektet kommer att innebära att svensk industri fortfarande har människan i centrum, men med bästa tänkbara tekniska stöd för en effektiv och innovativ miljö vilket ger en social hållbarhet.

I projektet samverkar: Chalmers, Volvo Personvagnar, Volvo Penta, Skelack, LaRay, RISE IVF.

Tags:
, ,


När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X