Projekt: MEET – Kommunikation, organisation och kompetens för framtidens arbetsplats

MEET syftar till att möjliggöra och öka kommunikationen mellan människa-människa genom att använda artefakter.

Projektet MEET bidrar till ett mer strukturerat arbete för organisations- och informationsstruktur när olika möten skall planeras.

Målet är effektivare möten, bättre vägval gällande organisatoriska och informatoriska frågor, ökat informations- och kunskapsspridande i organisationen samt att gå från individuellt till organisatoriskt lärande. MEET syftar till att möjliggöra och öka kommunikationen mellan människa-människa genom att använda artefakter. Målet är att öka gruppens möjligheter att diskutera och fatta beslut. Tekniska så väl som organisatoriska lösningar kombineras för att öka innovationen.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: