Projekt: MATFLEX – Materialflexibel produktion, utveckling av fysik och virtuell testbädd

Här kan företag och studenter modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser.

I projektet MATFLEX utvecklas en testbädd som ökar industrins materialflexibilitet: förmågan att ändra, material och produktionsvolym.

Här kan företag och studenter modellera, prova och verifiera olika material och tillverkningsprocesser. Projektets mål är att möta de industriella utmaningarna genom att ta fram en industriellt tillgänglig testbädd i pilotskala för fysisk och virtuell verifiering av materialflexibel produktion.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: