Projekt: Maint-CPS – Ett system för automatisk kontroll av maskinhälsa

För ökande företagslönsamhet och -konkurrenskraft behövs en kontinuerlig minskning av produktionsstörningar och risk av haveri för att säkra produktionskontinuitet, kvalitet och leverans kostnadseffektivt.

Därför behövs ett system för att digitalisera, integrera och automatisera hela underhållsprocessen: mätning- analys/diagnos – tillståndsprediktering – uppskattning av tiden till underhåll –arbetsorder/diagnosrapport – åtgärdsgenomförande. Det ökar precision om när en maskin bör planeras för underhåll, förbättra underhållsprestanda, minska haverier, samt underhåll- och produktionskostnad.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: