Projekt: LoHiSwedProd – Low volume high mix production in Sweden by flexible automation and mobile robots

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt små och medelstora företag i Sverige.

Projektet LoHiSwedProd kommer att utveckla ny vetenskaplig kunskap om flexibel och effektiv automatisering för kortserieproduktion.

Det långsiktiga målet är att stärka konkurrenskraften i framför allt små och medelstora företag i Sverige och göra dem mer hållbara i den globala förändringen från högvolymproduktion med få varianter till kortserietillverkning med många varianter.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: