Projekt: LiM – Logik inom tillverkning

Digitaliseringsprojektet LiM visar med ett antal fallstudier hur tillverkningsindustrin i och med ett berikat språk kan representera informationsstrukturer för produkter och produktionsprocesser.

LiM lyfter också fram möjligheterna med en funktionsklassificering, som kompletterar och samverkar med existerande felklassificering för delsystem inom produkt och produktion. LiM utvecklar en prototyp för en informationsstruktur, som sedan används för att visa potentialen i användning av flervärd logik som berikar klassificering av fel och funktion.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Taggar: