Du läser
Projekt: LiM – Logik inom tillverkning

Strategiskt innovationsprogram: Samlar Sverige för hållbar och konkurrenskraftig produktion

Projekt: LiM – Logik inom tillverkning

  • Digitaliseringsprojektet LiM visar med ett antal fallstudier hur tillverkningsindustrin i och med ett berikat språk kan representera informationsstrukturer för produkter och produktionsprocesser.

LiM lyfter också fram möjligheterna med en funktionsklassificering, som kompletterar och samverkar med existerande felklassificering för delsystem inom produkt och produktion. LiM utvecklar en prototyp för en informationsstruktur, som sedan används för att visa potentialen i användning av flervärd logik som berikar klassificering av fel och funktion.

→ Läs mer om projektet här

Produktion2030 – ett strategiskt innovationsprogram med stöd från VINNOVA, Energimyndigheten och Formas.

© 2024 Produktion2030. All Rights Reserved.