Projekt: Interaktivt verktyg för ökat kunskapsinnehåll i tidiga skeden av teknisk design

Hypotesen är att en digital plattform i form av ett interaktivt verktyg online (sannolikt baserat på HTML5 som är utmärkt för grafisk användarmanipulation drag-and-drop)

Det här projektet ska bekräfta eller vederlägga hypotesen om ett digitalt verktygs roll i utvecklingen av en tillverkares konkurrenskraft, och visa hur resultaten skall användas.

Hypotesen är att en digital plattform i form av ett interaktivt verktyg online (sannolikt baserat på HTML5 som är utmärkt för grafisk användarmanipulation drag-and-drop) gör att expertisen hos producenter av speciallösningar kommer kunderna till godo tidigt, vilket långsiktigt betyder ökad konkurrenskraft för tillverkaren.

 

Produktion2030 finansierar många spännande projekt – med hög relevans för industrin, akademin och forskningsinstitut. Vi vill lyfta fram det viktiga arbete som görs och inspirera till digitalisering och hållbarhet i tillverkningsindustrin! Därför lyfter vi under kommande veckor fram våra projekt här i nyhetsflödet.

Tags:


När du klickar på prenumerera godkänner du att Produktion2030 sparar din e-postadress i enlighet med GDPR.

Prenumerera på Produktion2030s nyhetsbrev!

X